مزایده و منقاصه

 
  
  
پوشه: استعلام بهای تعمیرات پل دندی و سایر ابنیه فنی حوزه شهرستان ماهنشان
  
پوشه: استعلام بهای تهیه و نصب علایم و تجهیزات ایمنی جاده ای در سطح شهرستان های ماهنشان و زنجانرود
  
پوشه: استعلام‌بهای تعمیر و نگهداری پل بزرگ آببر در حوزه شهرستان طارم
  
پوشه: استعلام بهای ایمن‌سازی و ابیاری درختان حاشیه آزادراه زنجان- قزوین
  
پوشه: استعلام بهای ایمن‌سازی و تامین حفاظ (فنس‌کشی) برای تاسیسات مجاور راه
  
پوشه: مناقصه اجرای لکه‌گیری و روکش مقطعی آسفالت محور ابهر- قیدار، حصار- خورخوره و سایر راه‌های ارتباطی شهرستان‌های ابهر و خدابنده
  
پوشه: مناقصه اجرای لکه‌گیری و روکش راه روستایی زماین- انگوران و راه‌های روستایی شهرستان ماهنشان
  
پوشه: مناقصه اجرای لکه‌گیری و روکش مقطعی آسفالت محور زنجان- بیجار و سایر راه‌های منشعب
  
پوشه: لکه‌گیری و روکش مقطعی آسفالت محور زنجان- تاکستان و راه‌های منشعب
  
پوشه: لکه‌گیری و روکش مقطعی آسفالت محور ابهر- دولت‌آباد
  
پوشه: مناقصه لکه‌گیری و روکش مقطعی آسفالت زنجان- میانه و راه‌های منشعب
  
پوشه: مناقصه لکه‌گیری و روکش مقطعی آسفالت محور آزادراه زنجان- قزوین و راه‌های منشعب
  
پوشه: مناقصه تعمیر، تهیه، نصب و بازسازی قطعات گاردریل و متعلقات در سطح شهرستان‌های ابهر، خرمدره، سلطانیه و خدابنده
  
پوشه: مناقصه تهیه مصالح و خط‌کشی سرد و گرم ترافیکی آزادراه‌های زنجان- تبریز و زنجان- قزوین
  
پوشه: استعلام‌بهای خرید نمک جهت استفاده در راهدارخانه‌های استان زنجان(تاریخ استعلام منقضی شده است.)
  
پوشه: استعلام بهای احداث یک حلقه چاه عمیق در پاسگاه پلیس‌راه زنجان- خرمدره(تاریخ استعلام منقضی شده است.)
  
پوشه: استعلام بهای تهیه و نصب گاردریل با متعلقات مربوطه به تعداد 2100 شاخه گاردریل و خرید و نصب 1000 عدد پایه گاردریل ضربه‌گیر ون
  
پوشه: استعلام بهای تعمیر و نصب گاردریل با متعلقات مربوطه به تعداد 2100 شاخه گاردریل و خرید و نصب 1000 عدد پایه گاردریل، ضربه‌گیر
  
پوشه: استعلام بهای نگهداری روشنایی شهرستان‌های زنجان، زنجانرود، ایجرود و ماهنشان
  
پوشه: استعلام بهای تهیه و نصب علایم و تجهیزات ایمنی جاده‌ای در سطح استان
  
پوشه: استعلام بهای احداث چاه عمیق در پاسگاه پلیس راه زنجان- خرمدره(تاریخ استعلام منقضی شده است.)
  
پوشه: استعلام بهای تهیه، نصب، نگهداری، پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات دستگاه‌های ردیاب ناوگان راهداری (GPS)
  
پوشه: استعلام بهای نگهداری روشنایی شهرستان‌های زنجان، زنجانرود، ایجرود و ماهنشان(تاریخ استعلام منقضی شده است.)
  
پوشه: مناقصه تهیه مصالح و خط‌کشی سرد ترافیکی با گلاسبید به مقدار 1000 کیلومتر
  
پوشه: استعلام بهای تهیه و نصب علایم و تجهیزات ایمنی جاده‌ای در سطح استان(تاریخ استعلام منقضی شده است.)
  
پوشه: استعلام بهای تعمیرات، نصب و تهیه گاردریل و متعلقات در سطح استان با اولویت آزادراه‌های زنجان- تبریز و زنجان- قزوین(تاریخ اس)
  
پوشه: استعلام بهای تهیه و اجرای  110 کیلومتر خط کشی سرد ترافیکی(تاریخ استعلام منقضی شده است.)
  
پوشه: اطلاعیه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
  
پوشه: استعلام بهای تعمیرات پل‌های بزرگ در آزادراه زنجان-قزوین و ترانزیت زنجان-تاکستان(تاریخ استعلام منقضی شده است)
  
پوشه: استعلام بهاء عملیات تکمیلی احداث مجتمع امداد و نجات پاپایی(تاریخ استعلام منقضی شده است.)
  
1 - 30بعدی

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان زنجان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"