پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

​مسئول مدیریت بحران و پدافند غیرعامل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان اعلام کرد :


اجرای تمهیدات لازم جهت جلوگیری ازمسدودی راههای استان درزمستان

تاریخ انتشار: 1399/06/22


مسئول مدیریت بحران وپدافند غیرعامل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان گفت :تمهیدات لازم جهت جلوگیری ازمسدودی راههای استان درزمستان براثربارش برف وکولاک ویخبندان درنظر گرفته شده است .

بلال نظری با بیان اینکه طرح های پدافند غیرعامل این اداره کل درحوزه راهداری به طور مستمر اجرا می شود افزود: اجرای کنارگذر درموازات پلهای بزرگ جهت استفاده درمواقع لزوم،لق گیری وتمهیدات لاز م درمحل های ریزش محورهای کوهستانی که خطرریزش وجود دارد وهمچنین تنقیه ودریواسیون پلها به ویژه پلهای بزرگ که درمواقع سیل موجب مسدودی وتخریب پل وجسم جاده دربرنامه های مدیریت بحران وپدافند غیرعامل این اداره کل صورت می پذیرد.

نظری ادامه داد:تعمیرات مستمروبهسازی وبازسازی پل های بزرگ و تمهیدات لازم جهت جلوگیری ازمسدودی راههای درزمستان با آماده سازی تامین ماشین آلات مورد نیاز ،راهدارخانه ومجتمع های بین راهی وتجهیزات مربوطه وهمچنین آماده سازی وآماده باش ماشین آلات راهداری درخصوص مقابله با بحرانهای احتمالی و تامین ونگهداری ازمکانهای متعدد راهدارخانه ها وساختمانهای راهداری جهت اسکان واستفاده در مواقع بحرانی دردستورکار این اداره کل قراردارد. 
مشخصات:
نظرات: *