پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی​معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان خبرداد:

تاریخ انتشار: 1399/02/28

اصلاح رویه آسفالت 133کیلومتر راه درسال 99

معاون  راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان گفت : طرح اصلاح کیفی رویه آسفالت133کیلومتراز  راه‌های محورهای مواصلاتی استان زنجان  دردستورکار این اداره کل قراردارد که برای انجام آن 128هزار تن آسفالت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان جواد یوسفی معاون راهداری اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان  افزود: بهسازی و ارتقا سطح کیفی رویه آسفالت محورهای مواصلاتی استان  به ویژه محورهای پرتردد ،نقشی مهمی در ایمنی تردد  و رضایتمندی کاربران جاده ای دارد.

وی بیان داشت :درحال حاضر اجرای عملیات لکه گیری آسفالت در105 کیلومتر ازآزادراه زنجان قزوین درحال جریان است و اجرای  روکش آسفالت در13 کیلومتر ازآزادراه زنجان قزوین درباند جنوبی دردستورکار قراردارد همچینن مجوز لکه گیری وروکش آسفالت دردوباند رفت وبرگشت تاسقف اعتبار 350 میلیارد ریال، دریافت شده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان توضیح داد:درسال گذشته عملیات لکه گیری هندسی مقطعی درکیلومترهای 50 تا 100 باند جنوبی آزادراه به میزان 20 هزارتن آسفالت وهمچنین لکه گیری هندسی به میزان 25 هزارتن آسفالت در کیلومترصفرتا 35 هردوباند شمالی وجنوبی اجرایی شد ودرسالجاری نیزاجرای عملیات لکه گیری وروکش آسفالت درمقاطعی از کیلومترهای صفرتا 105 هردوباند آزادراه زنجان- قزوین دردستورکارقراردارد.

یوسفی گفت : باتوجه به اینکه این آزادراه درمسیرکریدورغرب به شرق قراردارد، ارتقا ایمنی درآن ازاهمیت ویژه‌ای برخورداراست ودرهمین راستا نصب بلوک مفصلی میانه راه واجرای روشنایی نقاط مه گیرنیز درحال انجام است.​مشخصات:
نظرات: *