پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

​اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان پیگیری می کند:


شرکت آزادراه زنجان- تبریزموظف به بهسازی آزادراه شد

تاریخ انتشار: 1398/11/21


مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان گفت : شرکت آزادراه زنجان – تبریز ، موظف شده است طی دوسال آینده بهسازی آزادراه زنجان- تبریز درحوزه استان زنجان را انجام دهد.

عبدالحسین علی اکبری با اعلام این  مطلب افزود: پیرو مصوبات  بیست ونهمین جلسه مدیریت اجرائی کمیسیون ایمنی  استان ایمنی  که درتاریخ 14/11/98   به ریاست  استاندار زنجان وبا حضور  معاونت توسعه مدیریت ومنابع سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ونمایندگان دستگاههای ذیربط برگزارشد ،جلسه با حضور عظیمی رئیس هیأت مدیره شرکت آزادراه زنجان تبریز  در اداره کل برگزار و تصمیماتی اتخاذ گردید که درراستای آن  شرکت ساخت وتوسعه زیر بناهای حمل ونقل کشور متعهد می شود  که کل قیر پروژه بهسازی را به صورت رایگان در اختیار اداره کل راهداری یا پیمانکاری که معرفی می کند قرار دهد که در آزادراه مصرف خواهد شد.

  مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان با اشاره به اینکه  شرکت آزادر اه زنجان تبریز  بعد از 12 سال نسبت به روکش آسفالت این آزادراه  اقدام خواهد کرد تصریح کرد: انتخاب فرآیند پیمانکار ، مشاور و دستگاه نظارت بعد از طی مراحل قانونی و ارجاع به هیأت مدیره شرکت آزادراه به صورت قانونی و با تصویب مبلغ و نوع قرارداد با مسئولیت مستقیم اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان وتامین منابع مالی به عهده شرکت آزادراه زنجان- تبریز  قابل انجام می باشد.​مشخصات:
نظرات: *