پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان :


تعيين سهميه سوخت وانت بارهاي بين‌شهري

تاریخ انتشار: 1398/09/10

  
سهيمه سوخت وانت‌بارهاي عمومي بين‌شهري به ميزان 300 ليتر براي ناوگان تك‌سوز و 120 ليتر براي ناوگان دوگانه‌سوز تعيين شده است. 
عبدالحسین علی اکبری افزود:براساس بخشنامه اخير سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي فعاليت كليه وانت بارها تحت صحابت بارنامه انجام مي‌شود و مطابق قوانين موجود در بخش حمل و نقل كالا در كشور ملزم به صدور بارنامه مي‌باشند كه در اين زمينه هم مي‌توانند در زمره شركت‌هاي حمل و نقل كالا و هم شركت‌هاي حمل و نقل وانت‌بار، فعاليت نمايند. 
وي با بيان اين كه طي 2 ماه آينده، عملكرد ناوگان وانت بار براساس بارنامه اخذ شده، مورد بررسي كارشناسي قرار مي‌گيرد، افزود: گزارش اين بررسي‌ها، مبنايي براي تعيين پيمايش اين ناوگان قرار مي‌گيرد و در صورتي كه سهميه‌هاي سوخت تعيين شده، كفايت نكند، مازاد سوخت مورد نياز، تخصيص پيدا مي‌كند.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان  سهميه سوخت ناوگان سواري كرايه بين‌شهري را براي ناوگان تك‌سوز 750 ليتر و براي ناوگان دوگانه‌سوز 450 ليتر اعلام كرد و افزود:
باتوجه به بررسي پيمايشي كه اين ناوگان خواهند داشت، با همكاري كانون‌انجمن صنفي شركت‌هاي سواري كرايه، سهميه سوخت اين ناوگان متناسب با پيمايش مورد نظر، تأمين و شارژ خواهد شد. 
 مشخصات:
نظرات: *