پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیوانت‌بارها ساماندهی می‌شوند

تاریخ انتشار: 1398/09/09

رئیس اداره کالا ی اداره کل  کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان زنجان از آغاز اجرای طرح ساماندهی وانتبارها خبر داد و گفت: با اجرای این طرح رانندگان وانتبارها دارای کارت هوشمند میشوند.

سید جلال ابوالقاسمیان در گفتوگو با خبرنگار فارس در زنجان از ابلاغ آئیننامه ساماندهی ناوگان وانتبارها خبر داد و اظهار کرد: ارائه مدارک تحصیلی حداقل پنجم ابتدایی و عمر 15 ساله برای ناوگان، از جمله شرایط لازم برای دریافت کارت هوشمند اعلام شده است.

رئیس اداره کالا ی اداره کل  کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان زنجان با بیان اینکه رانندگان وانتبارهایی که کارت هوشمند اخذ کنند، میتواند از تسهیلات بیمه تکمیلی هم استفاده کنند، افزود: این رانندگان برای تردد در مسیرهای برون شهری باید بارنامه داشته باشند.

وی تعداد ناوگان دارای کارت هوشمند فعال در امور حمل و نقل وانترا 464 دستگاه اعلام و تصریح کرد: اما بر اساس آمار اتحادیه وانتبارهای استان تعداد این ناوگان در استان حدود 10 هزار دستگاه است.

ابوالقاسمیان تعداد وانتبارهای فعال در حوزه درون شهری که بیمه فعالیت درون شهری دارند را 2 هزار و 500 دستگاه اعلام کرد و گفت: اگر این تعداد وانت را از مجموع 10 هزار دستگاه کم کنیم، حدود 7 هزار و 500 دستگاه از این ناوگان بیمه و کارت هوشمند ندارند.

رئیس اداره حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان زنجان با بیان اینکه اداره کل در صدد همکاری با اتحادیه وانتبارها برای جمعآوری اطلاعات فعالان حوزه حمل و نقل در وانتبارها است، افزود: بر اساس آمار حدود 2 درصد از حمل و نقل بار توسط وانت انجام میشود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در سال 86 برای ساماندهی وانتبارها تصریح کرد: اجرای این طرح در آن مقطع بنا به دلایلی متوقف شد.

ابوالقاسمیان تشکیل تعاونی را از راهکارهای کمک به ساماندهی امور وانتبارها دانست و تاکید کرد: با توجه به قوانین، مبدأ و مقصد بارها باید مشخص شود که اجرایی شدن این طرح به کنترل قاچاق کالا کمک خواهد کرد.
مشخصات:
نظرات: *