پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی​بازگشت 6 هزار نفرزایرزنجانی ازمرزمهران

تاریخ انتشار: 1398/07/28


مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان گفت: از دهم مهرماه همزمان با آغازطرح تردد زائران اربعین  تا 27 مهرماه سالجاری  488 سفر با ناوگان حمل ونقل جاده ای استان  به مرز های مهران وخسروی  انجام شده که با این سفرها 11هزارو718نفر از زنجان به مرز اعزام شدند .
عبدالحسین علی اکبری بیان کرد:طبق آمارهای دریافتی تا27 مهرماه 6هزارو590 زایرازطریق ناوگان حمل ونقل جاده ای مسافربه استان بازگشته اند.
وی با تاکید براینکه زایران زنجانی عمدتا ازمرزمهران به استان مراجعت می کنند ،افزود:150 دستگاه اتوبوس جهت جابجایی زایران اربعین حسینی (ع ) اختصاص یافته است و مشکلی درخصوص اعزام ناوگان به مرزهای نداریم وازشروع طرح تا 27 مهرماه  به طورمتوسط روزانه 28 اتوبوس برای جابجایی زایران مورد استفاده قرارمی گیرد. 
به گفته مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان ،به منظور ارایه خدمات بهتر درزمان بازگشت زایران 65نفرازپرسنل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان درمرزهای مهران وخسروی مستقرهستند .مشخصات:
نظرات: *