پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیشاخص های فعالیت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان در سال 98

تاریخ انتشار: 1398/06/03

شاخص های فعالیت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان در سال 98

حوزه راهداری

ساماندهی نقاط پرتصادف ومستعد حادثه

1- (آشکارسازی – ایمن سازی – اجرای پروژه های بزرگ تقاطع های غیرهمسطح وتعریض  و چهاربانده کردن راههای دوخطه

2- شروع پروژه بلوک مفصلی بتنی وروشنایی آزادراه زنجان – قزوین به طول 110 کیلومتر با اعتبار 462 میلیارد ریال

 

حوزه حمل ونقل

1- مدیریت تردد ناوگان حمل ونقل عمومی وکنترل محسوس ونامحسوس ناوگان وساماندهی ونظارت وکنترل حمل ونقل کالا ومسافر استان

2- توسعه حمل ونقل روستایی استان ازطریق ورود 32 دستگاه سواری و ایجاد 80 شغل مرتبط

 

حوزه فنی ونظارت

1- نصب وراه اندازی یک دستگاه سیستم توزین درحال حرکت (wim) به اعتبار 10 میلیارد ریال
 مشخصات:
نظرات: *