پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی​بازدید مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان ازپروژه های دردست انجام شهرستان ابهر

تاریخ انتشار: 1398/05/14

عبدالحسین علی اکبری مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان به همراه جواد یوسفی معاون راهداری و فرهاد معصومی رئیس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان ابهر از تعدادی ازپروژه های راهداری  دردست ابهر بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان ،مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان ضمن بازدید ازپروژه چهارخطه کردن کمربندی ابهر- خرمدره گفت : زیرسازی این پروژه به طول 1300مترانجام شده است و درانتظارانجام آسفالت است .

بازدید از عوارضی ابهر به منظور ترمیم وساخت آسفالت ورودی عوارضی ،بازدید از زیرگذر جاده احمد آباد ،بررسی روند انجام پروژه چهارخط کردن مسیرشریف آباد – نورین که به طول 1900متر دردست تعریض است وفازاول پروژه درباند جنوبی درحال اجرا می باشد ،بازدید از اجرای آسفالت سرد درمحور راه روستایی مرشون به طول 3400متر که درمرحله اول 1200مترآن توسط آسفالت شده است ،ازدیگر برنامه های بازدید مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان بود.​ مشخصات:
نظرات: *