پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبازدید معاون راهداری سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای وهیات همراه ازپروژه های دردست انجام

تاریخ انتشار: 1398/04/05

​مهندس مطاعی معاون راهداری سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ،دکترصالحیان مدیرکل دفترآمار ،ایمنی وترافیک از پروژه های دردست اجرای اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان بازدید کردند.

بازدید از پروژه های راهداری شهرستان های ابهر- خرمدره ،بازدید ازراهدارخانه های شهرستان زنجان وطارم، بازدید ازپروژه اجرای نصب بلوک های مفصلی درآزادراه زنجان - قزوین واجرای میکروسرفیسینگ در جاده زنجان - بیجار ،دیدار ازمجتمع ماد ماشین زنجان و حضور درجلسه شورای اداری اداره کل ازجمله این برنامه بود.​مشخصات:
نظرات: *