پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

​دراداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان انجام شد:


تشکیل جلسه کمیته مدیریت بحران

تاریخ انتشار: 1397/09/10جلسه کمیته مدیریت بحران اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان به ریاست مدیرکل تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان به منظور انجام هماهنگی های لازم دست اندرکاران حمل ونقل جاده ای وراهداری استان زنجان درخصوص کاهش اثرات بلایای طبیعی ،راهداری زمستانی و مدیریت بحران ،این جلسه به ریاست مهندس عبدالحسین علی اکبری وبا حضورمعاونین ، روسای ستادی و روسای شهرستانهای تابعه برگزارشد.
دراین جلسه مواردی ازقبیل بررسی تخصیص اعتبارات به کمیته مدیریت بحران،گزارشات مربوط به میزان خسارت وارده سیل های اخیربه زیرساخت های راهداری وحمل ونقل جاده ای استان وموضوعات مربوط به عملیات راهداری زمستانی مورد بحث وتبادل نظراعضا قرارگرفت .
مهندس عبدالحسین علی اکبری دراین جلسه ضمن تاکید براجرای دقیق مصوبات کمیته بحران اداره کل بر لزوم هماهنگی وآمادگی کامل راهداران استان زنجان جهت انجام عملیات راهداری زمستانی تاکید کرد.مشخصات:
نظرات: *