پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی​برگزاری جلسه رسیدگی به تخلفات حمل ونقلی شهرکتها وموسسات درشهرستان ابهر

تاریخ انتشار: 1397/02/16

اولین جلسه کمیسیون ماده 12 درسال جاری به منظور رسیدگی به تخلفات حمل ونقلی شرکتها وموسسات استان زنجان درشهرستان ابهر برگزار شد .
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان با اعلام این خبرافزود: در راستای فعال سازی ادارات شهرستانها ودرجهت  اهتمام بیشتر برای کنترل تخلفات احتمالی شرکتها و موسسات می باشد ،کمیسیون ماده 12 برای اولین بار خارج از محیط اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان و درشهرستان ابهر برگزار شد .
علی مدقالچی تصریح کرد: مواردی ازقبیل عدم صدور بلیط مکانیزه ، عدم اخذ کد رهکیری ، عدم حضور مدیر فنی  ، در اختیار گذاشتن مهر مدیر فنی در به افراد غیر صالح  فاقد شرایط شبکه سیر ، مغایرت در صورت وضعیت صادره ، عدم کنترل مدیر فنی ، عدم لباس فرم متصدیان شرکت و عدم حضور مدیر پاسخگو در شرکت عمده تخلفات حمل ونقلی شرکتها و موسسات بودند که که در اولین جلسه کمیسیون ماده   12درسالجاری درشهرستان ابهر به آنها رسیدگی و احکام مربوطه صادر گردیده است.

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان تاکید کرد: جلسه رسیدگی به تخلفات حمل و نقلی رانندگان ( کمیسیون ماده 11 ) نیز با حضور کلیه اعضا تشکیل شد  و درآن  تخلف راننده ای  که با  عدم نصب برچسب توشه ، موجب مفقودی آن شده بود ، رسیدگی وتصمیمات لازم اتخاذ شد.    
مشخصات:
نظرات: *